Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Was men 100 jaar geleden bij een overlijden aangewezen op hulp van familie en buren, tegenwoordig liggen de eisen en de mogelijkheden anders. Reeds in 1955 zag men in Sprang-Capelle deze ontwikkeling aankomen en er werd besloten, in een samenwerkingsverband van diverse kerken, een begrafenisvereniging op te richten van protestants christelijke signatuur.
De doelstelling van De Laatste Eer was  eenvoudig: een persoonlijke betrokkenheid en een stijlvolle verzorging.   En dat is nog steeds zo. Wat ook gebleven is, is dat wij uitsluitend begrafenissen verzorgen en geen crematies. De ruim 4500 leden van onze vereniging kiezen een bestuur en het bestuur legt verantwoording af aan de leden door volledige openheid over het gevoerde en te voeren beleid, de begroting en de jaarrekening.